Teknologisk

Horten Fyr har 16 vinduer som har  3008 RGB LEDs, som kan styres individuelt, satt inn i karmen.

Under brygga er det montert en vanntett ultralyd avstandssensor (HRXL-MaxSonar-WR) – denne brukes til å måle flo/fjære og bølgehøyde.

Dette styres av en Teensy 3.2 m/OctoWS2811 ledcontroller og en RaspberryPi 3.

RaspberryPi’en er koblet til internett og kan dele informasjon med denne websiden.