Bølgegraf

Grafen viser avstand fra sensoren og ned til vannet i cm i sanntid.