Bølgegraf

Grafen viser avstand fra sensoren og ned til vannet i millimeter i sanntid.