Horten Fyr

Av Jan Skomakerstuen og Rasmus Hildonen

Prosjektleder: Dino Trto/Horten Kommune

I sene nattetimer en tåkete desemberkveld ga «HortenFyr» fra seg sine første livstegn. Hele 9000 lys fordelt på 16 vinduer hadde blitt koblet opp mot en ultralydsensor og et nettverk. Byggets nye nervesystem, hjerte og hjerne var operativt og kommuniserte for første gang. Men som alt nytt liv, er det en del tilvenning og utforskning som må til før en kan kommunisere med resten av omverden. Et språk må læres og en taleevne må utvikles. Slik som det er med alt nyfødt. 

Måten dette skjer er at sensoren, eller nervesystemet, i en tid framover vil «føle» på sine omgivelser. «HortenFyr» vil bruke denne informasjonen til å utvikle sitt eget språk for og så fortelle oss hva det kjenner. Dette kan for eksempel være om det er høyvann eller lavvann. Om det er vind eller vindstille. Men etterhvert som tårnets hjerne og nervesystem blir bedre kjent med verden rundt seg vil det kanskje fortelle oss noe mer? Kanskje det vil markere spesielle anledninger med passende farger? Eller kanskje det vil gi et blink når det får ekstra oppmerksomhet? Hvem veit…

 

Tanken bak «HortenFyr» er å «gi liv» til trappetårnet ved å ta i bruk elementer fra natur i kombinasjon med teknologi og kunst. «En lek med natur og lys».  

Prosjektet er et samarbeid mellom Horten Kommune, Jan Skomakerstuen og Rasmus Hildonen.

 Vi ber besøkende og publikum ikke prøve å påvirke verket på noe vis. All ferdsel i øvre etasjer av tårnet er forbudt. 

Åpning markeres i januar 2017. Mer info kommer.

Instagram